Specialist in citrus, exoten, zomerfruit en Spaanse groenten tijdens de wintermaanden.

Kwaliteitsnormen

Onze firma hecht veel belang aan de constante kwaliteit en de versheid van de producten die wij verkopen.

Door de naleving van de HACCP-richtlijnen, voldoen wij aan alle wettelijke en marktgeldende vereisten.

Opvolging in ieder stadium wordt gegarandeerd door ons tracibility-systeem.

Ook aan onze leveranciers stellen wij hoge eisen. Ze zijn met zorg uitgekozenen en door de jarenlange samenwerking  hebben wij een echte vertrouwensrelatie uitgebouwd. Bovendien zijn zij in het bezit van de nodige certificaten.

Tevens kunnen we u melden dat wij werken volgens de normen van de International Food Standard. Wij behaalden de IFS-certificaten : IFS CASH AND CARRY/WHOLESALE met de rating HIGHER LEVEL.

Zeghers NV

Werkhuizenkaai 112-154, 1000 Brussel - Magazijn 30-31 - Tel +32 (0)2 242 45 96 - info@zeghers.be